Calendar Evaluare Națională 8

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021—2022

30 mai—3 iunie 2022              Înscrierea la evaluarea națională

3 iunie 2022                                Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

14 iunie 2022                              Limba și literatura română — probă scrisă

16 iunie 2022                              Matematica — probă scrisă

17 iunie 2022                              Limba și literatura maternă — probă scrisă

23 iunie 2022 (până la ora 14,00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00)  Depunerea contestațiilor

24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) Depunerea contestațiilor

24 iunie—29 iunie 2022           Soluționarea contestațiilor

30 iunie 2022            Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

N O T Ă: La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia națională de organizare a evaluării naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.