Program depunere contestații EN

Joi, 23 iunie 2022, între orele 16.00-19.00

Vineri, 24 iunie 2022, între orele 8.00-12.00

Contestațiile pot fi depuse fizic (la școală) sau on-line la  adresa: scoala13sb@yahoo.com.

Conform prevederilor art.11 alin.1 din OME 5149/2021 – nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz.